Regioproject denormalisering drugs ‘SKIP’

De grote drugsmonitor ‘Skippen of Trippen?’ van de GGD  en Novadic Kentron, waar eind vorig 2021 ruim 11.000 jongeren uit Oost-Brabant aan deelnamen, laat zien dat het gebruik van drugs genormaliseerd is.  

De gemeenten in regio Oost-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de GGD Brabant-Zuidoost en Novadic Kentron willen iets aan deze normverschuiving doen en hebben hun krachten gebundeld in een regionaal project ‘Skip die trip’ dat in 2021 van start is gegaan. Samen zetten ze stappen naar het denormalisering van druggebruik. Lees meer op www.skipdietrip.nl

Monitor

Het onderzoek geeft belangrijke inzichten in het feitelijk gebruik door jongeren in de regio, welke houding zij hebben ten opzichte van drugs, welke factoren meespelen om wel of niet te gaan gebruiken en of het wel/niet gebruik ook te maken heeft met de setting. De monitor levert daarmee input voor de ontwikkeling van interventies om drugsgebruik te verminderen, het efficiënter inzetten van bestaande interventies, en om het verloop van de-normalisatie op lange termijn te kunnen volgen. De monitor richt zich op de relatie van drugsgebruik en determinanten en brengt in kaart hoe het staat met de huidige normalisatie van drugs.

Hoe nu verder?

Vanuit de samenwerkende gemeenten, de beide GGD’en en Novadic-Kentron worden onder de vlag van het regioproject ‘SKIP’ de komende jaren beleid, interventies en communicatiematerialen ontwikkeld. Deze hebben als doel om het niet-gebruik van drugs te versterken en het gebruik minder normaal te maken.

De resultaten van deze monitor geven hiervoor belangrijke aanknopingspunten en bepalen steeds de focuspunten. Voor 2022 en begin 2023 zijn dit:

o   Het informeren en betrekken van het (professionele) netwerk  van de jongeren en jongvolwassenen

o   Het denormaliseren van cannabisgebruik

o   Het ontmoedigen van drugsgebruik in de partyscene (festivals en uitgaan)

Meer informatie

Meer informatie over het regioproject en de onderzoeksresultaten vind je op  www.skipdietrip.nl

Of ga direct naar de downloads & links:
Onderzoeksrapport resultaten monitor Trippen of Skippen 2021 2022
Infographic highlights resulaten monitor Skippen of Trippen?

Projectleider van het regioproject 'SKIP' is Danielle van Pareren, 06-12 70 23 60